Zagen en schroeven

Met passen en meten gaat de meeste tijd versleten. Tja. En het waar……