Geluidisolatie aanbrengen

De motor en de generator produceren nog al wat geluid. Het motorruim wordt nu voorzien van een speciale isolatie. Deze is voorzien van schuim en een ontdreunenende rubber laag.

beheerstichting Loswal “De Bonnen”

beheerstichting Loswal “De Bonnen” stelt € 2.500,– beschikbaar voor de aanschaf van plaatstaal voor de verdere restauratie van Motorvrachtschip Cubaard.